Fællessang fra sanghæfter

Kl. 14.00. Susanne og Bent fra Askov underholder med musik og sang hvor vi også skal synge fællessange fra deres medbragte sanghæfter.