Banko og amerikansk lotteri

Kl. 14.00 Banko og amerikansk lotteri.