Generalforsamling i Kreds Syd/Vest

Kl. 10.00

Kredsmøde i Hellehallen hvor der afholdes generalforsamling med frokost a' 100.- kr. og foredrag ved tidligere biskob Henning Toft Bro.

Tilmelding til Kent på tlf. 20308192 senest d. 10. marts.

Se mere her om biskob Henning Toft Bro.